Volvo Cars roept VN-afgevaardigden op om ongelijkheid over verkeersveiligheid aan te pakken

Volvo Cars roept vandaag regeringen en regelgevende instanties over de hele wereld op om de grote ongelijkheid met betrekking tot verkeersveiligheid tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden aan te pakken.

Ondanks de vooruitgang die de afgelopen decennia werd geboekt, blijkt uit officiële gegevens dat er nog steeds een groot verschil is wat betreft het aantal verkeersdoden in beide categorieën van landen.

Elk jaar sterven naar schatting 1,35 miljoen mensen in een verkeersongeval. Dat cijfer alleen al maakt duidelijk dat er actie moet worden ondernomen, maar uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) blijkt ook dat het risico op een dodelijk verkeersongeval drie keer hoger is in ontwikkelingslanden dan in ontwikkelde landen.

Volvo Cars meent dat de wereldwijde verkeersveiligheid kan worden verbeterd als landen het dragen van de veiligheidsgordel promoten door wetten in te voeren en af te dwingen voor verplicht gordelgebruik zowel vooraan als achteraan in de wagen. Ook een wegeninfrastructuur waarbij de zwakke weggebruikers gescheiden worden van het gemotoriseerd verkeer zou een prioriteit moeten vormen.

Volvo Cars doet zijn oproep tot actie ter gelegenheid van de derde Global Ministerial Conference on Road Safety die wordt georganiseerd door Zweden en de WGO en deze week van start gaat in Stockholm. Tijdens de conferentie zullen afgevaardigden van meer dan 80 lidstaten van de Verenigde Naties de toekomstige strategische koers bespreken voor de wereldwijde verkeersveiligheid tot 2030 en later.

“Uit wereldwijde gegevens blijkt dat er een grote ongelijkheid bestaat wat betreft verkeersveiligheid", zei Malin Ekholm, hoofd van het Volvo Cars Safety Centre. “Die verschillen moeten worden aangepakt via technologie, maar ook door een wereldwijde veiligheidscultuur te creëren en bevorderen. We moeten de verschillen wat betreft gordelgebruik begrijpen en aanpakken en zorgen dat de infrastructuur gericht is op een betere veiligheid voor de zwakke weggebruikers – de voetgangers en fietsers.”

Volvo Cars wil met zijn rijkdom aan veiligheidskennis bijdragen aan wereldwijde initiatieven voor verkeersveiligheid, zoals het al tientallen jaren doet in samenwerking met regeringen, regelgevende instanties en de academische wereld. Vorig jaar lanceerde het bijvoorbeeld een open databank met decennia aan veiligheidsgerelateerd onderzoeksmateriaal, die hier kan worden geraadpleegd.

“Volvo Cars heeft een lange traditie van het verbeteren van de veiligheid door middel van samenwerking, een cruciale succesfactor voor onze leidersrol in het veiligheidsdomein”, legde Malin Ekholm verder uit. “Het is belangrijk dat we zorgen voor een beter begrip van de waarde van en de nood aan een toereikende basisbescherming en we hebben de hulp van de VN en de nationale wetgevers nodig om dat doel te bereiken via wetgeving en bewustmaking. Wij bij Volvo Cars kijken ernaar uit om deel uit te maken van dat project en eraan bij te dragen.”

De moderne driepuntsveiligheidsgordel, die in 1959 werd gelanceerd door Volvo Cars, is hét belangrijkste veiligheidselement in een wagen. Zonder gordel verliezen andere geavanceerde technologische veiligheidsfuncties grotendeels hun nut. Een functie voor automatisch remmen wordt bijvoorbeeld heel wat minder doeltreffend als de inzittenden van de wagen geen veiligheidsgordel dragen die hen stevig op hun plaats houdt. Hetzelfde geldt voor kinderzitjes die kinderen van verschillende leeftijden moeten beschermen.

Toch hebben slechts 105 van alle landen ter wereld wetten die het dragen van de gordel zowel vooraan als achteraan verplichten in overeenstemming met de beste praktijken. Daarom roept Volvo Cars de VN op om de wetgevers over de hele wereld aan te sporen om hun wetten aan te passen en af te dwingen zodat alle passagiers in alle voertuigen een gordel moeten dragen.

Aangezien meer dan de helft van de wereldwijde verkeersdoden fietsers, voetgangers en motorrijders zijn, raadt Volvo Cars ook aan dat de VN-lidstaten een deel van hun budget voor verkeersveiligheid investeren in bijvoorbeeld duidelijk afgebakende voet- en fietspaden met fysieke barrières om de zwakste weggebruikers te beschermen.

Volvo Cars meent dat tal van levens kunnen worden gered door het promoten van dergelijke betaalbare en eenvoudig door te voeren aanpassingen aan de infrastructuur die gemotoriseerde voertuigen scheiden van de voetgangers en fietsers.

Gegevens van echte ongevallenonderzoeken door Volvo Cars helpen de Zweedse verkeersautoriteiten al sinds de jaren 1960 en 1970 om nieuwe veiligheidsvoorzieningen te introduceren, zoals vervormbare verlichtingspalen, vernieuwde ontwerpen voor vangrails en voetpaden die afgescheiden zijn van de weg.Gallerij

Sterckx - De Smet article image