Volvo Cars-autofabriek in Chengdu voor 100% aangedreven met hernieuwbare elektriciteit

De productievestiging van Volvo Cars in Chengdu, de grootste Chinese fabriek van de onderneming, wordt nu voor 100% aangedreven met hernieuwbare elektriciteit. Dat betekent dat het wereldwijde productienetwerk nu voor 80% hernieuwbare elektriciteit gebruikt.

De 100% hernieuwbare elektriciteitsmix in Chengdu is het resultaat van een pas ondertekend toeleveringscontract en zal de CO2-uitstoot van de fabriek doen dalen met meer dan 11.000 ton per jaar.

Het is de recentste concrete stap naar Volvo Cars’ ambitie om tegen 2025 klimaatneutraal te produceren, een ambitie die deel uitmaakt van een groter klimaatplan om de algemene koolstofvoetafdruk per wagen met 40% te verkleinen tussen 2018 en 2025. Volvo Cars wil tegen 2040 een klimaatneutrale onderneming zijn.

Het nieuwe elektriciteitscontract past ook in de ruimere ambities in China om de koolstofuitstoot door de industrie terug te dringen en de koolstofvoetafdruk van de energieopwekking te verkleinen.

De fabriek in Chengdu gebruikte tot voor kort al voor 70% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Met dit nieuwe contract geldt dat nu ook voor de resterende 30%.

Bij dit nieuwe contract is ongeveer 65% van de elektriciteit afkomstig van waterenergie, en de rest van zonne-energie, windenergie en andere hernieuwbare bronnen.

“We willen onze koolstofvoetafdruk verkleinen door middel van concrete acties”, aldus Javier Varela, hoofd van Manufacturing & Logistics. “Dit contract voor de toelevering van volledig hernieuwbare elektriciteit aan onze grootste fabriek in China is een belangrijke mijlpaal en benadrukt ons engagement om op een concrete en betekenisvolle manier actie te ondernemen.”

Volvo Cars werkt continu aan de verkleining van de koolstofvoetafdruk van zijn productienetwerk en heeft de afgelopen jaren enkele mooie mijlpalen bereikt. Alle Europese fabrieken hebben al sinds 2008 een klimaatneutrale elektriciteitstoelevering en in 2018 werd de motorfabriek in het Zweedse Skövde als eerste vestiging in het Volvo Cars-netwerk volledig klimaatneutraal.

In de fabriek in Gent installeerde Volvo Cars in 2018 15.000 zonnepanelen, wat meteen de eerste introductie van zonne-energie op grote schaal was in het wereldwijde productienetwerk.

Deze en andere maatregelen maken deel uit van het klimaatplan dat Volvo Cars eind vorig jaar lanceerde, een van de meest ambitieuze in de automobielsector. Het klapstuk is de ambitie van Volvo Cars om te zorgen dat tegen 2025 de helft van de wereldwijde verkoop volledig elektrische wagens betreft en de andere helft hybridewagens.

Het plan gaat echter verder dan het aanpakken van de uitlaatgassen door middel van volledige elektrificatie. Ook de koolstofuitstoot in de verdere activiteiten en de toeleveringsketen wordt aangepakt en materialen worden gerecycleerd en hergebruikt.

Gallerij

Sterckx - De Smet article image