Volvo Cars beperkt de snelheid van al zijn wagens tot 180 km/u om de gevaren van overdreven snelheid in de kijker te zetten

Volvo Cars wil als wereldleider op het gebied van veiligheid een krachtige boodschap overbrengen over de gevaren van overdreven snelheid en beperkt vanaf 2020 de maximumsnelheid van al zijn wagens tot 180 km/u.

Volvo’s Vision 2020, ervoor zorgen dat tegen 2020 niemand nog sterft of ernstig gewond raakt in een nieuwe Volvo, is een van de meest ambitieuze veiligheidsvisies in de automobielsector. Maar omdat het bedrijf zich realiseert dat het zijn doel niet zal bereiken door enkel in te zetten op technologie, heeft het besloten om zijn aanpak te verruimen en ook te focussen op rijgedrag.

Uit onderzoek door Volvo Cars blijkt dat er drie overblijvende veiligheidskwesties zijn die nog moeten worden opgelost om dat doel van nul ernstige verwondingen of dodelijke slachtoffers in zijn wagens te bereiken, en overdreven snelheid is daarbij een heel belangrijk werkpunt.

“Volvo is een leider op het vlak van veiligheid. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn”, aldus Håkan Samuelsson, President en Chief Executive Officer. “Dankzij ons onderzoek weten we wat de overblijvende werkpunten zijn om een einde te maken aan de ernstige verwondingen en dodelijke letsels in onze wagens. En een snelheidsbeperking is geen wondermiddel, maar zelfs één gered leven zou al de moeite waard zijn.”

Naast het beperken van de maximumsnelheid onderzoekt de onderneming ook hoe een combinatie van een slimme snelheidsregeling en geofencingtechnologie de snelheid in de toekomst automatisch zou kunnen beperken in de buurt van scholen en ziekenhuizen.

“We willen een debat op gang brengen over de vraag of autobouwers het recht, of zelfs de plicht, hebben om technologie in auto’s te installeren die het gedrag van de bestuurder beïnvloedt, om zo problemen als overdreven snelheid, rijden onder invloed of afleiding aan te pakken”, zei de heer Samuelsson. “We hebben geen stellig antwoord op die vraag, maar we vinden wel dat we het voortouw moeten nemen in het debat erover en als eerste actie moeten ondernemen.”

Het probleem met overdreven snelheid is dat ingebouwde veiligheidstechnologieën en een slim infrastructuurontwerp boven bepaalde snelheden niet meer voldoende zijn om bij een ongeval ernstige verwondingen en dodelijke letsels te vermijden. Daarom hebben de meeste westerse landen snelheidsbeperkingen, maar snelheidsovertredingen blijven alomtegenwoordig en zijn een van de belangrijkste oorzaken voor dodelijke verkeersongevallen.

Elk jaar krijgen miljoenen mensen een snelheidsboete en uit ongevallengegevens van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration blijkt dat 25% van alle dodelijke verkeersongevallen daar in 2017 veroorzaakt werden door overdreven snelheid.

Mensen beseffen gewoon niet hoe gevaarlijk snelheid kan zijn, zegt Jan Ivarsson, een van Volvo Cars’ belangrijkste veiligheidsexperts.

“Iedereen weet welke gevaren slangen, spinnen en hoogtes met zich meebrengen. Bij snelheden is dat niet het geval”, aldus de heer Ivarsson. “Mensen rijden vaak te snel in een bepaalde verkeerssituatie en passen hun snelheid niet naar behoren aan de verkeerssituatie en hun eigen rijcapaciteiten aan. We moeten beter gedrag bevorderen en mensen doen beseffen en begrijpen dat te snel rijden gevaarlijk is.”

Naast overdreven snelheden zijn er nog twee andere werkpunten. Rijden onder invloed is een even onmiskenbaar probleem als overdreven snelheid (en even moeilijk om een eind aan te maken). Met de auto rijden onder invloed van alcohol of drugs is verboden in grote delen van de wereld, maar toch blijft het een belangrijke oorzaak voor ongevallen met gewonden en doden.

Het laatste probleem is afleiding. Ook bestuurders die zich laten afleiden door hun smartphone of iets anders veroorzaken tal van ongevallen met dodelijke afloop. Ze zijn in veel opzichten even gevaarlijk als dronken bestuurders.

Volvo Cars zal op een speciaal veiligheidsevenement in het Zweedse Göteborg op 20 maart ideeën presenteren om de kwesties van rijden onder invloed en afleiding aan te pakken.

Gallerij

Sterckx - De Smet article image